SEO

Diğer Uygulamalar
ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Site.cilekUygulama; Çilek dikilecek tavalar hazırlanır, her bir kök için 2-3gr (çay kaşığı)WESOORB gelecek şekilde yüzeye homojen şekilde serpilir. Daha sonra kök derinliğine gelecek şekilde toprağa karıştırılır üstüne birkaç santim kapatma toprağı atılarak düzlenir ve dikim gerçekleştirilir.
• Fidelerin dikim alanına taşınması ve dikiminde bitki şoka ve su stresine girmeden yeni ortamına kolayca adapte olur.Böylece bitki gelişiminde duraksama yaşanmadığı için verim artışının yanında daha erken hasada gelmesi sağlanır.

KAVUN-KARPUZ-KABAK YETİŞTİRİCİLİĞİ

KavunUygulama; Dikim çukurlarını normalden biraz daha derin ve geniş açılır. Her çukura 8-10gr (çorba kaşığı)WESOORB uygulanır. Kök seviyesinde olacak şekilde toprakla karıştırılır ve dikim yapılır.
• Bitkinin sulanmasında, iki sulama aralığının açılması ile su, enerji ve işçilik tasarrufu sağlanır.
• Bitki gelişimini sağlıklı sürdürdüğü için dal uzunluğunun artışına paralel olarak tane sayılarında artış ve daha iri ürün alınır.Ürün kalitesinde de artış olmaktadır.

TARLA TARIMI

bugdayHububat Uygulaması; Dekara (1000m²) 4-5kg WESOORB ekimden önce taban gübresi ile karıştırılıp makinayla tarlaya atılır, ekilecek bitkinin kök seviyesinde olacak şekilde (10-15cm) toprak alt üst edilir. Daha sonra ekim yapılır. Müteakip ekimlerde kullanılan WESOORB miktarının üçte biri oranında kullanılır.
WESOORB kullanımı ile tohum çimlenmesi ve kardeşlenme oranını arttıracağı için kullanılan tohum miktarını %8–10 oranında azaltarak kullanılan tohumdan tasarruf sağlanır.
• Kullanılan gübre oranında %30–50 oranında azaltılır.
• Başaktaki dane sayısı fazla ve dolgunluk oranı daha yoğun olacağından verim artışı olur.


AyieiMısır, Ayçiçeği, Pamuk vb. Uygulaması; Dekara (1000m²) 5–6 kg WESOORB ekimden önce taban gübresi ile karıştırılıp makine ile tarlaya atılır, ekilecek bitkinin kök seviyesinde olacak şekilde toprak alt üst edilir. Daha sonra ekim yapılır. Müteakip ekimlerde kullanılan WESOORB miktarının üçte biri oranında kullanılır.
• Mısır da nişasta oranında artış sağlanır.
• Kocan içindeki dane sayısında artış ve dane dolgunluğu artar.
• Ayçiçeği uygulamasında kafa iriliğiyle paralel olarak dane sayısı artar.
• Danelerin irililiğiyle birlikte yağlılık oranı artar.


patates-278x300Pancar, Patates vb. Uygulaması; Dekara (1000m²) 7–8 kg WESOORB ekimden önce taban gübresi ile karıştırılıp makine ile tarlaya atılır, ekilecek bitkinin kök seviyesinde olacak şekilde toprak alt üst edilir. Daha sonra ekim yapılır. Müteakip ekimlerde kullanılan WESOORB miktarının üçte biri oranında kullanılır.
WESOORB uygulaması ile özellikle pancar ve patates gibi yumrulu bitkilerde verim artışı olur. Wesoorb toprak içersinde hidrojel ve tekrar kristalleşme döngüsünü binlerce defa tekrarlayarak toprakta hareketlenme ve gözeneklenme özelliği sağlayarak yumrulu bitkilerin gelişimine olumlu katkı yapar.Pancarda ki verim artışının yanında şeker içeriği de oldukça artmaktadır.

YONCA VE YEM BİTKİLERİ

yonca.1Uygulama; Dekara (1000m²) 30-50kg WESOORB taban gübresi ile karıştırarak tarlaya atılır, bitkinin kök seviyesinde olacak şekilde toprak alt üst edilerek karıştırılır daha sonra tohum ekimi yapılır.
WESOORB kullanımı ile yonca tarımında sulama aralığını açmanın yanında yağmurlama süresi de kısaltılır, bununla birlikte gübre kullanımıda %30–50 oranında azaltılır. Bitkinin kök bölgesinde istediği nem düzeyi yeterli olacağı için bitkinin gelişimi süreklilik kazanır ve daha sık biçime olanak sağlamanın yanında daha yoğun ürün hasatı elde edilerek verim artışı elde edilir.
WESOORB toprak altında küçük kayıplarla etkinliğini 4–7 yıla kadar koruyabilmektedir. Yonca gibi çok yıllık ve uzun süreler tarlada kalan bitkiler için ideal çözüm ortağıdır.

MANTAR

MantarUygulama;
• Örtü toprağı hazırlandıktan sonra, kompostların üzerine serim yapılmadan ilaçlama aşamasında bir metreküp örtü toprağına 500-600 gr WESOORB homojen bir şekilde iyice karıştırılarak uygulanır.
• Tırmıklama aşamasında bir kompost torbasına 4-6 gr (tatlı kaşığı) WESOORB tuz serper gibi serpilir ve iyice karıştırılır.
Avantajlar;
• Örtü toprağını gevşek tutar ve mantarların sağlıklı büyümelerini sağlar.
• Örtü toprağının hava geçirgenliğini arttırır.
• Toprak pH’sını düzenler.
• Mantarlar istenilen kalibrasyonda üretilmesine ve mantarın dolgun yapıda oluşmasını sağlar.
• Örtü toprağının su tutma kapasitesini arttırarak sulama ve enerji tasarrufu sağlar.
• Örtü toprağının su tutma kapasitesini arttırarak misel ve kompostun ıslanmasını önleyerek ömrünü uzatır.
• Verim artışı sağlar.

KESME ÇİÇEK

karanfil_2Uygulama; Dikim tavaları (yastıklar) hazırlanır. Hazırlanan bu yastıkların her bir metresine 40-50gr (aşırı kumlu ve tınlı topraklarda 50-60gr )WESOORB homojen olarak atılır ve dikilecek bitkinin kök derinliğine gelecek şekilde elle veya makina ile çapalanarak toprağa karıştırılır. Daha sonra dikim yapılır.

• Bitkinin boyu daha uzun olup ve daha çok kesime gelerek daha çok verim almamızı sağlar ve kaliteli ürün elde ederiz.

SAKSI BİTKİLERİ

saksi-cicegi-spatifilyum-bitkisiUygulama;
• Ortalama 5 lt’lik saksı için toprağın su tutma kapasitesine göre 1-1.5gr(1/2 çay kaşığı) WESOORB saksı toprağına karıştırılarak kök bölgesine yerleştirilir, bitki saksıya dikilir. WESOORB karıştırdığımız toprağın uzerine 2-3 cm örtu toprağı ile üstü kapatılır ki yüzeyde kalan WESOORB lar güneşe maruz kalarak parçalanmasın.
• Büyük kullanımlar için; Dikim için hazırlanan saksı toprağının her 1 metreküplük kısmına 200-250 gram WESOORB homojen bir şekilde karıştırılır. Dikimde kullanılır.

BAĞCILIK

Site.zmUygulama;
•Sıralı dikim yapılan bağlarda her omcanın kök bölgesinden 25-30 cm uzaktan, damlama var ise altına gelecek şekilde 30-40 cm derinlikte arklar açılarak, şekilde görüldüğü gibi uygulanır. Her bir metreye 25–35 gr WESOORB kullanılır.

KİVİ

Kivi.TrbznUygulama;
• Sıralı dikim yapılan kivi de; gövdeden 50-75 cm uzakta olacak şekilde genişliği 35-40 cm derinliği 25-30 cm olacak şekilde paralel ve dikey arklar açılır. Her bir metreye 25-35 gr WESOORB uygulanır.
• Dağınık dikimde ise ; gövdeden 50-75 cm uzakta olacak şekilde genişliği 35-40 cm derinliği 25-30 cm olacak şekilde dairesel çukur açılır ve her bir metreye 25-35 gr WESOORB uygulanır.

FINDIK

Fndk12Uygulama;
Fındık ocaklarının tüm etrafını kaplayacak şekilde ve ocaktaki fındık köklerine zarar vermeyecek derinlikte ve kök uçlarına gelecek şekilde her bir metreye 25–35 gr WESOORB uygulanır.

ZEYTİN

Site.zeytinUygulama;
• Sıralı dikim yapılan zeytinde taç iz düşümüne denk gelecek şekilde dikey ve yatay arklar açılır. Arkların genişliği 35–40 cm derinliği 25–30 cm olacak şekilde açılır. Her bir metreye 25–35 gr WESOORB uygulanır.
• Dağınık dikilen zeytinde ise ağacın taç iz düşümüne gelecek şekilde genişliği 35–40 cm derinliği 25–30 cm olacak şekilde dairesel çukur açılır ve her bir metreye 25–35 gr WESOORB uygulanır.
WESOORB uygulaması zeytin verimini arttırmasının yanında zeytin danelerinin daha dolgun, iri ve yağ oranının yüksek olmasını sağlıyor.

MUZ

Muz1Uygulama;

• Muz yetiştiriciliğinde ocaklar 25-30 cm derinlikte, 80-100 cm genişlikte açılır ve her ocağa 80-100gr WESOORB kök bölgesine uygulanır.Daha sonra toprakla kapatılır ve sulanır.

. Eğer damlama sulama boruları çekilmiş ise damlamanın geçtiği bölge 25-30 cm derinlikte ve 30-35 cm genişlikte açılır ve herbir metresine 25-35 gr WESOORB uygulanır ve üstü toprakla kapatılıp, damlama hortumları üstüne yerleştirilir.