SEO

Örnek Uygulamalar

MISIR ÖRNEĞİ

misir1

Mahsul : Mısır (Zea Mays)
Toprak : Kumlu toprak (%3 kil içerikli), 6 lt saksılar
Sulama : Saksının su içeriği %20 su kapasitesesinin altına düştüğü zaman doymuşluk ile maksimum su tutma kapasitesinin %60’ına kadar.
Gübreleme : 240 kg N/ha (Amonyum nitrat)
Sera : 25 C derece gündüz ısısı/15 C derece gece ısısı
Deneme Süresi : 70 gün (Haziran ve Temmuz)

WESOORB
Mahsul randımanını arttırır, Nitratın verimliliğini arttırır, Aynı miktarda nitrat ile daha yüksek biyo kütle üretimi.

WESOORB’ un Mısırın Büyümesi Üzerindeki Etkisi
WESOORB filizlenmeden başlayarak olgun hale gelene kadar daha muntazam büyüme koşullarından dolayı bitki büyümesini hızlandırır.
WESOORB’ un mısır uygulaması ilk defa uygulanırken dönüme (1000 m²) 5-6 kg, müteakip ekimlerde gerekli WESOORB 3/1 oranında kullanılır.

DOMATES ÖRNEĞİ

domatesDomates tohumlarının filizlenmesi üzerindeki, WESOORB’ un su depolama etkisini araştırmak için, WESOORB granülleri, söz konusu tohumlar ile birlikte tatbik edilmiştir.

Doğrudan ekimde, manuel olarak (elle) 168 m² ’ lik bir yüzey üzerinde 28 gr tohum kullanılmıştır.Sulama, olukları su ile doldurulmak suretiyle 7-8 günde yapılmıştır.Tüm işlemler için aynı sulama ve gübreleme uygulanmıştır.

Tane (partikül) büyüklük dağılımında değişiklik gösteren WESOORB ürün tiplerini uyguladık.WESOORB tane partikül büyüklüğü 0,2 mm olan ince bir tozdur.Her bir işlemden sonra Wesoorb’ un filizlenme üzerindeki etkisini araştırmak için, 1,5 m alınmış ve ortaya çıkan bitkiler sayılmıştır.Dört gün sıklıkla dört ölçüm daha gerçekleştirilmiştir.

Farklı işlemlerin bitkilerin boyu üzerindeki etkisini değerlendirmek için, üç bitki üç defa gelişigüzel zamanlarda ele alınmıştır.

Tüm değerlendirme verileri işlemler arasındaki farklılıkları bulma maksadına yönelik olarak bir varyans (değişiklik) analizine (ANOVA) tabi tutulmuştur.Farklılıkların mevcudiyeti ile birlikte, iki ortalama değer arasındaki farklılığı belirlemek için, çoklu bir karşılaştırma testi gerçekleştirilmiştir.Kullanılan test ise, TUCKEY test (p=0.05) dir.

Tablo 1
tablo1

Sonuçlar ve Tartışma
WESOORB’ un etkisi;
Domates tohumlarının filizlenmesi üzerine emici granüller.

Tablo 2
tablo2


Aynı koda sahip ortalama değerler, TUCKEY’(p=0,05) önemli farklılıklar göstermektedir.

Tablo 2, WESOORB kontrol ile karşılaştırıldığı zaman, hem filizlenme hem de (yetişme) büyüme oranlarını geliştirdiğine işaret etmektedir.WESOORB işlemlerinin kendileri arasında herhangi önemli bir farklılık mevcut değildir.
Bu deneme üretici tarafından verilen önerileri teyit etmektedir. WESOORB filizlenme süresi esnasında daimi ve optimal (en iyi) nemlenme koşulları sağlamaktadır.Filizlenme işlemi, içine çekme (emme) suretiyle, üründen yararlanmaktadır.Bu andan itibaren ise tohumların tüm fiziksel ve kimyasal süreçleri başlamakta, ağırlıkları artmakta ve yetişen hücreleri genişlemektedir.Böylelikle daha hızlı, daha iyi ve daha süreklilik gösteren bir filizlenme olayı ve yetişme süreci gerçekleştirilmektedir.
Bu durum, bu deneme de kullandığımız üzere yüksek oranlı (değerli) melez tohumlar için oldukça önem taşımaktadır.Hızlı gelişen büyüme, bitkilerin biyo-mukavemete ve baskıya daha yoğun bir şekilde dren göstermelerine olanak sağlamaktadır.
Bunun yanında ayrıca en düşük polimer oranlarının bile başarılı verim sonuçları verdiği ve bunun da kullanıcı için bir tasarruf olduğu gösterilmiştir.

ŞEKER PANCARI ÖRNEĞİ

pancar_5

1.Deney
WESOORB’ suz kontrol
Ekmeden önce, 80 kg/1000m² organik gübre uygulaması
300 gr tohumun ekilmesi
1000 m² alanda, 5 cm derinlikte

2.Deney
WESOORB’ la kontrol
40 kgI1000m² gübre +
Tohum ekilmesinden önce organik gübre ile karıştırılmış WESOORB’ un uygulanması
Ekme işlemi birinci deneydeki gibidir.

Yetiştirme dönemi boyunca iki sulamadan tasarruf

1.Deney :5*Sulanmış
2.Deney :2*Sulanmış
Verimde :%40 Artış
Pancarın şeker içeriğinde :%30 Artış

T0-Şeker içeriği: 17 Şeker içeriği: 1 kg Şeker
T1-Şeker içeriği: 12 Şeker içeriği: 1,12 kg Şeker

BAĞCILIK-ŞARAP ÜZÜMLERİ ÖRNEĞİ

asma

Materyal ve Yöntemler

Deneme Yeri :Güney sahillerinde kumullar
Deneme Süresi :Mart ve Eylül arası
Bitki :Cabernet Sauvignon şarap üzümleri
Toprak Türü :Kumlu Toprak
Dikim Çukurları :25ºC gündüz ısısı/15ºC gece ısısı
İşlemler :70 gün (Haziran ve Temmuz)

1.Deney=WESOORB’ suz kontrol
2.Deney=100 gr WESOORB dikim çukurlarına tatbik edilmiş ve kum ile karıştırılmıştır.
Dikme işleminden sonra tüm asma çubukları 100lt ve 20lt su kullanmak suretiyle sulanmıştır.Kurak kış nedeni ile bol miktarda suya ihtiyaç duyulmuştur.Sulama her 35-40 günde bir tekrar edilmiştir.Fideler plastik borular ile muhafaza edilmiştir.

Söz konusu deneme 14 asma çubuğu ile birlikte, her işlem başın bir tekrarlama olmak üzere, dört tekrar halinde gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar;


WESOORB asma cubuklarının boyunu ve hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde arttırmaktadır. Artan boy oranları asma çubuklarının daha iyi geliştiğine işaret etmektedir. Kumul alan dikim işlemlerinde

WESOORB uygulanması ile elde edilen tutarlı ve faydalı hayatta kalma oranları önemli ölçüde artmıştır.Şüphesiz söz konusu kumul bölgede

WESOORB kullanımı ile su tutma kapasitesinin arttırılması ve sulama işleminin tekrarlanmasının bir sonucudur. Bu tekrarlanan sulama işlemi yaz dönemi esnasında asmanın kök bölgesinde istenilen nem ortamını oluşturur. Böylelikle asma çubuğun da sağlıklı ve istenilen seviyede gelişme ve büyümenin artması şeklinde sonuç vermiştir.

sonuc1