SEO

Açık Alan ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği

1. Açık Alan Sebze Yetiştiriciliği;

sebze_6WESOORB’ un yüksek su emme kapasitesi sayesinde sabit ve uzun süreli nem bariyeri oluşturur. Su stresini azaltarak tohumların daha iyi çimlenmesini ve bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlar.
Uygulama;
• Serpme uygulama; Uygulama yapılacak arazinin toprak özellikleri dikkate alınarak dönüme 14-15kg WESOORB taban gübresi ile karıştırarak toprağa atılır. Yetiştirilecek bitkinin kök yapısı dikkate alınarak o derinlikte üstü pullukla kapatılır. Ekilecek bitkinin tohumu uygun derinliğe atılır.


biber• Sıralı dikim; Arazide arklar normal derinliğinden biraz daha fazla (20-25cm) olacak şekilde açılır ve her bir metreye dikilecek fide sayısına bağlı olmak üzere 15-20gr WESOORB uygulanır ve üstü kapatılır.
• Küçük dikimler; Dikim çukurlarını normalden biraz daha derin ve geniş (Servis tabağı büyüklüğü) açılır. Her çukura 8-10gr (çorba kaşığı) WESOORB uygulanır (Tuz serper gibi).Kök seviyesinde olacak şekilde toprakla karıştırılır ve dikim yapılır.

2. Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği;

hiyar• Sıralı dikim; Örtü altında arklar normal derinliğinden biraz daha fazla (20-25cm) olacak şekilde açılır ve dikilecek fide sayısına bağlı olmak üzere her bir fideye 8-10gr (çorba kaşığı) gelecek şekilde WESOORB uygulanır bir miktar toprakla karıştırılarak kök etrafında olması sağlanarak fide dikimi yapılır.
• Dikim çukurlarını normalden biraz daha derin ve geniş (Servis tabağı büyüklüğü) açılır. Her çukura 8-10 gr (çorba kaşığı) WESOORB uygulanır (Tuz serper gibi).Kök seviyesinde olacak şekilde toprakla karıştırılır ve dikim yapılır.
• Damlama Altı Uygulama; Damlama sulama hortumlarının geçtiği bölgedeki toprakta, yetiştirilen bitkinin kök seviyesi derinliği kadar arklar açılır.Her bir metreye 15-20gr gelecek şekilde WESOORB tuz eker gibi uygulanır ve arklar kapatılır.


patlican3• Tava Uygulaması; Dikim öncesi hazırlanan tavaların (yastıkların) her bir metresine 35-40gr gelecek şekilde WESOORB serpilir. Tava dikilecek bitkinin kök derinliğine gelecek şekilde makine ile alt üst edilir, dikim gerçekleştirilir.
• Müteakip dikimlerde aynı toprak kullanılmaya devam ediliyorsa, ikinci dikimde ilk WESOORB uygulamasının %40-50’ si uygulanır.Devam edilen dikimlerde %25-30 oranında WESOORB kullanılır.
Tüm bu uygulamalarda WESOORB kullanımı ile;
• Bitkinin su ihtiyacı takip edilerek sulama aralığı açılır.
• Damla ve yağmurlama gibi kontrollü sulamalarda sulama süresi kısaltılır.
• Damlama sisteminden verilen ve granül yapıda kullanılan gübre tüketiminde %30–50 oranında tasarruf sağlanır.
• Kök bölgesinde bitkinin ihtiyacı olan nem bariyerini oluşturduğundan, bitki iki sulama arasında sulama stresine girmez, gelişimi duraksamadan devam edeceğinden dolayı ürün daha erken hasada gelir ve ürün artışı ve kalitesi sağlanır. Elde edilen ürünün raf ömrünü uzatır.


• Fideler yeni yerlerine dikiminden sonra şoka ve su stresine girmeden ortamına kolayca adapte olur.