SEO

Uygulama Teknikleri

1. Toprağa Serpme Uygulaması

Bu uygulama şeklin de WESOORB elle veya gübre ekicisiyle ekimden önce gübre ya da tohumla karıştırılarak toprağa verilir. Serpme işlemi yapıldıktan sonra pullukla toprak 15–25 cm çevrilir. Bu uygulama yöntemi her yerde kullanılabilir. Dönüm başına 4–8 kg arası WESOORB gereklidir.

2. Tohum Kaplama Uygulaması

WESOORB tohumlar ile homojen bir biçimde karıştırılır.Toz şeklindeki WESOORB micral düzeydeki statik elektrik yükü yoluyla tohumlar yüzeyine bağlanır (Görüntüsü tuzlu ayçekirdeği gibidir).Böylelikle tohumun yüzeyi WESOORB ile kaplı olacağından toprak içinde daha iyi çimlenme gerçekleşir.
Bu teknik Tahıl (Buğday, arpa, yulaf…)’ lar da uygulanabilir.Tohum kaplanması işlemi köklenme sırasında çimlenmeyi %25 oranında arttırır.

3. Sulu Tohumlama (Jel halinde WESOORB)

Sulu tohumlama dağlık bölgelerde veya yol kenarı gibi yüzeyin sulamaya müsait olmadığı yerlerde kullanılabilir.Sulu tohumlama için ince (toz şeklindeki) WESOORB’ tan 2-3 kg, her bir metreküp su içine eklenir.Bu karışıma selüloz, subond, tohum veya gübrede eklenebilir.İstenen su tutma seviyesi toprak tipi ve sudaki tuza bağlı olarak, sulu tohumlama yapılacak bir hektarlık alan için 15-20 kg WESOORB’ a ihtiyaç vardır.

4. Kök Daldırma Uygulaması (Jel halinde WESOORB)

Kök daldırma, ekim esnasında köklerin fazla suyun etkilerinden korumak veya çıplak kökleri yıpratmadan veya zedelemeden uzun mesafe taşımak için kullanılan bir yöntemdir.Kökleri, ince dokulu WESOORB ve suyun karışımından oluşan bir çeşit çimento içine yerleştirmek bu tekniğin temelini oluşturur.
Kökleri nematod ve mantara karşı korumak maksadıyla suda eriyen nematisid ve fugusid ve bu karışımın içine eklenerek olası fungus ve nematod saldırısına karşı kökleri korumak mümkündür.Karışımı hazırlamak için bir kg WESOORB 100-300lt su ile karıştırılır.En az 15 dk dinlendirilir.Karışımın yoğunluğu köklere en iyi yapışacak kıvamda olacak şekilde ayarlanır.WESOORB ile suyun karıştırılması sırasında WESOORB’ un suya yavaş döküldüğünden ve suyla karıştırıldığından emin olunmalıdır.Jel ne kadar dinlendirilirse o derece yapışkanlaşarak köklere daha iyi tutulması sağlanır.
Son olarak fidan ve fide nakil veya ekim öncesi doğrudan doğruya karışım içine daldırılır ve bu şekilde taşınır.Daha sonra dikileceği yerde hazırlanan çukurlara dikilerek üstü toprakla kapatılır.

5. TOPLANMIŞ MAHSÜLÜN TAŞINMASINDA VE DEPOLANMASINDA SOĞUTUCU OLARAK KULLANILMASI

Dondurlmuş WESOORB herhangi bir ortamda soğuk havayı muhafaza etmek için uygun bir düzenleyicidir. Bu temel özellik, WESOORB kristallerinin katı hali devam edebildiği sürece devam eder.WESOORB kristalleri yumuşadığında bu termal özellik kaybolur.WESOORB kullanım maksadına göre çeşitli maddelerden, çeşitli şekillerden yapılmış hermetik kaplar içersine konmalıdır.Bu kaplar, %100’de su çekmiş (Her bir kg WESOORB için 200 lt su ) WESOORB doldurularak soğutulur.Kullanılacağı ortam ısısından daha aşağı dereceler de dondurulmuş WESOORB kapları bundan sonra dış ortamlar da kullanılmaya hazır hale gelmiştir.

Dondurulmuş WESOORB’ lu kaplar soğuk tutulması istenen ürünün ortasına yerleştirilir.Dondurulmuş WESOORB’ un etkisi; muhafaza edilecek ürünlerin miktarına, dondurulmuş WESOORB miktarına ve WESOORB’ un başlangıç ısısına göre değişir.

Dondurulmuş WESOORB soğuk tutucu malzemeler arasın da en etkili olanıdır.72 saatin de üzerin de etkin olarak kullanılabilir ve bu konuda en ekonomik olanıdır.Kullanım kolaylığı, güvenilir olması, kimyasal ve kirli bir kontaminasyona yol açmaması (Doğa ile dost olması) ile öne çıkar.Ayrıca tekrar kullanım avantajı sağlar.WESOORB kuruluğa karşı hassas olan maddelerin korunmasın ve taşınmasında da kullanılır.